Skip to main content

Kindcentrum De Kameleon

'Het mooiste dat je kunt worden is jezelf'

‘Wij willen dat  kinderen met plezier naar De Kameleon komen en heel veel leren’

Basisvaardigheden
De Kameleon richt zich vooral op de basisvaardigheden. Dat betekent dat wij extra tijd besteden aan taal, lezen, schrijven en rekenen. Het zijn vooral deze vaardigheden die uw kind later nodig heeft om goed te kunnen functioneren in de maatschappij, oftewel, zij vormen de basis. Daarnaast schenken wij veel aandacht aan structuur, regels en een leeromgeving waarin uw kind zich veilig voelt!