Spring naar hoofd-inhoud

Tussen Schoolse Opvang (T.S.O.)

Kindcentrum De Kameleon kent een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op school moeten blijven eten. Dit enkel op maan-, dins-, donder- en vrijdag.De kinderen eten bij de groepsleerkracht in de groep.

Na het eten gaan alle kinderen nog een halfuurtje buiten spelen. Dit buiten spelen gebeurt onder toezicht van 2 pedagogisch medewerkers: meester Sebastiaan en meester Tijn.

Schooltijden:

maan-, dins, donder- en vrijdag: 8.45 - 14.45 uur.

woensdag: 8.45 - 11.45 uur