Skip to main content

Goed voor uw kind

Het bezoeken van een peutergroep heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen van deze leeftijd leren met name door middel van spel- en voorbeeldgedrag. Onderstaande punten bevorderen de ontwikkeling:


* we bieden een uitdagende omgeving tot spel
* uw peuter heef contact met leeftijdsgenootjes
* uw peuter ontwikkelt respect voor zichzelf en voor anderen
* bevordering van taal- en spraakontwikkeling
* bevorderen van de motorische ontwikkeling
* het is een eerste stap richting basisonderwijs

Binnen De Kamelen kennen we drie peutergroepen:
* ochtendgroep: 2 tot 3 jarigen
* middaggroep: 3 tot 3,5 / 4 jarigen
* ochtendgroep 3+: 3,5 tot 4 jarigen

De 3+ groep is bestemd voor kinderen die 3,5 jaar zijn en waarvan vrijwel zeker is dat zij zodra ze vier jaar zijn doorstromen naar groep A of B binnen De Kameleon. Deze kinderen mogen iedere ochtend komen en worden begeleidt door twee juffen: MBO-ster en HBO-ster.

De peutergroep is 9 dagdelen geopend.

Interesse? Wilt u eens komen kijken? Stap gerust binnen of maak een afspraak:0115-613010.

De peutergroepen zijn onderdeel van het KindcentrumDe Kameleon.