Spring naar hoofd-inhoud

Schoolgids, jaarkalender en plan 2019-2023

Wij vinden het fijn dat u voor ons Kindcentrum heeft gekozen of wellicht gaat kiezen. Wij heten u en uw kind(eren) dan ook van harte welkom en hopen dat uw kinderen een fijne tijd bij ons hebben. 

Dat geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor u als ouders en verzorgers. Wij willen samen met u de kinderen opvoeden en onderwijs geven. De manier waarop wij dat doen en waar wij voor staan kunt u lezen in deze schoolgids.  We willen u duidelijk maken wat u van ons mag verwachten op het gebied van ontwikkelen en leren en zorg, kwaliteit en identiteit.

Op deze pagina vindt u de volgende documenten:

  • Schoolgids
  • Schoolplan
  • Jaarkalender

App
Vanaf november 2019 maken wij gebruik van de app 'Social Schools'.
Via deze app sturen wij het laatste nieuws en delen wij filmpjes en video's van activiteiten.

Scholen op de kaart
Algemene informatie over onze school staat op de website Scholen op de kaart.

De schoolgids
Deze bevat algemene informatie over onze school. 
Hier kunt u de schoolgids downloaden

Jaargids/jaarkalender
Ieder schooljaar krijgen alle gezinnen een jaargids/jaarkalender.
In de jaarkalender vindt u actuele informatie betreffende het lopende schooljaar. Deze jaarkalender wordt ieder jaar vernieuwd en uitgereikt.
De informatie vanuit de jaarkalender kunt u vinden op de website van de school, maar deze wordt ook in een papieren versie verstrekt.
Hier kunt u de jaarkalender downloaden.

Plan 2019-2023
Hier kunt u ons Plan 2019-2023 downloaden. In dit plan staat beschreven wat wij de komende jaren willen ondernemen, waar we naar toe willen werken: onze stip op de horizon.
Hier kunt u het plan 2019-2023 downloaden