Spring naar hoofd-inhoud

Schoolgids, jaarkalender en plan 2019-2023

Wij vinden het fijn dat u voor ons Kindcentrum heeft gekozen of wellicht gaat kiezen. Wij heten u en uw kind(eren) dan ook van harte welkom en hopen dat uw kinderen een fijne tijd bij ons hebben. 

Dat geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor u als ouders en verzorgers. Wij willen samen met u de kinderen opvoeden en onderwijs geven. De manier waarop wij dat doen en waar wij voor staan kunt u lezen in deze schoolgids.  We willen u duidelijk maken wat u van ons mag verwachten op het gebied van ontwikkelen en leren en zorg, kwaliteit en identiteit.

Op deze pagina vindt u de volgende documenten:

  • Schoolgids
  • Schoolplan
  • Jaarkalender

Voor een impressie van onze activiteiten kunt u ook een kijkje nemen op onze Facebook-pagina:

https://nl-nl.facebook.com/dekameleonbs.nl/

 

Vanaf november 2019 maken we ook gebruik van een nieuwe app om te informeren en communiceren met ouders. Hiervoor krijgen de ouders een unieke code waarmee ze gekoppeld zijn aan hun eigen kind(eren).

 

De schoolgids
Deze bevat algemene informatie over onze school. De inhoud is niet schooljaar afhankelijk. Deze schoolgids beslaat een periode van 4 jaar en loopt daarmee parallel aan het schoolplan 2019-2023.
Hier kunt u de schoolgids downloaden

Jaargids/jaarkalender
Ieder schooljaar krijgen alle gezinnen een jaargids/jaarkalender.
In de jaarkalender vindt u actuele informatie betreffende het lopende schooljaar. Deze jaarkalender wordt ieder jaar vernieuwd en uitgereikt.
De informatie vanuit de jaarkalender kunt u vinden op de website van de school, maar deze wordt ook in een papieren versie verstrekt.
Hier kunt u de jaarkalender downloaden.

Plan 2019-2023
Hier kunt u ons Plan 2019-2023 downloaden. In dit plan staat beschreven wat wij de komende jaren willen ondernemen, waar we naar toe willen werken: onze stip op de horizon.
Hier kunt u het plan 2019-2023 downloaden