Skip to main content

Situering Kindcentrum De Kameleon

De Kameleon staat aan de Dokweg op de grens tussen de wijken Lievenspolder en Triniteit.
De Kameleon vormt een ontmoetingsplek in de wijk.
Een plek waar kinderen, ouders en wijkbewoners centraal staan.
In De Kameleon willen we iedereen iets extra’s geven, meer kansen, meer mogelijkheden, meer uitdagingen maar ook meer veiligheid.  
Daarom werken organisaties en instanties intensief met elkaar samen en luisteren en kijken we goed naar wat er nodig is in de wijk.

In De Kameleon vindt u de volgende voorzieningen:

  • Peuterspeelzaal
  • Kinderopvang
  • Voor- en naschoolse opvang (BSO)
  • Basisschool
  • Buurthuis
  • G.G.D.

De Kameleon is meer dan een verzameling van organisaties die toevallig onder één dak huizen.
Er is daadwerkelijk samenwerking en afstemming tussen de organisaties.
De Kameleon heeft gedurende het schooljaar gemiddeld ongeveer 40 kinderen in de leeftijd 0 - 4 jaar en 180 kinderen in de leeftijd 4 - 12 jaar.
Zij komen vooral uit de omliggende wijken.
Er is 1 kdv-groep, 2 peutergroepen, 1 combinatiegroep peuter/kleuter en 8 basisschoolgroepen De school werkt met jaarklassen. De leerlingen zitten dus bij hun leeftijdsgenoten in de groep.