Spring naar hoofd-inhoud

Onze Visie

In onze visie geven we aan hoe we ons aanbod willen vormgeven vanuit de kernwaarden: respect, vertrouwen, samen en welkom! De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons aanbod in de komende periode willen toetsen.


Visie op ontwikkeling en leren:
Het team van De Kameleon begeleidt alle kinderen, binnen een doorgaande lijn, in hun ontwikkeling rekening houdend met de individuele ontwikkelbehoefte van het kind.


Visie op onderwijs:
In De Kameleon krijgt iedereen gelijke kansen. Het aanbod sluit aan bij de ontwikkelbehoefte van de kinderen. We willen uit de kinderen halen wat erin zit. Kinderen kunnen zich individueel ontwikkelen en leren. Het team zorgt voor een rijke leeromgeving waarin de leerkracht ertoe doet. Het team creƫert een fundament waarop de kinderen verder kunnen bouwen.


Visie op opbrengsten van het onderwijs:
Het team biedt maximale kansen. . Het team stelt samen met de kinderen de doelen vast en samen wordt bekeken of de doelen behaald zijn.


Visie op schoolklimaat:
Een veilig klimaat waarin respect voor elkaar overheerst en waarbinnen je in een open sfeer jezelf kan en mag zijn.


Visie op maatschappelijke positionering:
De Kameleon moet een centraal punt zijn in de wijk, een veilige haven, een plaats waar kansen geboden worden.