Skip to main content

De Activiteitencommissie

Het kindcentrum Kameleon kent een actieve activiteitencommissie.
Deze commissie is o.a. actief op de volgende punten:
*Het helpen organiseren van jaarlijks terugkerende festiviteiten, zoals  
  Sinterklaasfeest, Kerstmis, carnaval, schoolreis, sportwedstrijden, enz.
* De organisatie van het luizencontrole.

Op de jaarlijkse algemene vergadering  wordt aangegeven wat  de activiteitencommissie  het afgelopen jaar heeft gerealiseerd en wat de plannen zijn voor het komende schooljaar.

Om een aantal zaken te kunnen financiëren vraagt de commissie aan alle ouders een ouderbijdrage. Met dat geld worden voor de kinderen leuke en nuttige dingen gedaan die niet uit de bekostiging van het ministerie betaald kunnen worden. Deze bijdrage is vrijwillig. Toch adviseren wij met klem om de ouderbijdrage te betalen, omdat we als school dan regelmatig wat extra’s kunnen doen voor de kinderen.
De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld door De Kameleonraad.
Wij proberen de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden zodat iedereen deze kan betalen. Helaas is de ouderbijdrage niet toereikend om alles volledig te financieren. Daarom houden wij acties.
Wij hopen dat u nu begrijpt hoe belangrijk de ouderbijdrage is voor de kinderen.
Als u nog vragen of suggesties heeft bent u van harte welkom op onze jaarvergadering.