Spring naar hoofd-inhoud

De Kameleonraad

De Kameleon heeft een Kameleonraad. Deze raad bestaat uit twee formele geledingen binnen de organisatie: oudercommissie KOZV en medezeggenschapsraad.


De wet “medezeggenschap in het onderwijs” schrijft voor elke school een medezeggen-schapsraad voor. De taak van de Kameleonraad is: het behartigen van de belangen van de kinderen, pedagogisch medewerksters en de leerkrachten. De bevoegdheden van de Kameleonraad liggen vast in het medezeggenschapsreglement. In dit reglement is bepaald in welke zaken de gehele raad, de personeelsgeleding of de oudergeleding, beslissingsbevoegdheid heeft en in welke adviesbevoegdheid.
De Kameleonraad heeft ingestemd met de inhoud van de schoolgids.
De Kameleonraad op onze school bestaat uit 8 personen: 3 leerkrachten, 1 pedagogisch medewerkster en 4 ouders vertegenwoordigen leerlingen en ouders.

De huidige samenstelling van de Kameleonraad is:
Namens de medewerkers:
- Juf Bea
- Juf Carla
- Juf Margo
- Meester Ralph

Namens de ouders:
- Mevr. Elvira van de Velde ( moeder van Merlijn en Nora)
- Mevr. Songul Kurudere ( moeder van Berkay)
- Dhr. Aldo Kunst ( vader van Gioia en Mauro)
- Dhr. David van Hove ( vader van Corolena en Jeramiah)

De Kameleon is een school binnen de Onderwijsgroep Perspecto. Wij verwijzen u dan ook voor verdere informatie zoals klachtenprocedure, rouwprotocol e.d. naar de  website van de onderwijsgroep: www.onderwijsgroepperspecto.nl